Archive for the ‘Filmklipp’ Category

Dumpster Chef

Youtube-klipp gånger tre

Dags för lite youtube-klipp från USA, ”What’s for freegan dinner?”. Den här idén verkar väldigt rolig, en reality show som handlar om en mamma som containerdyker och sedan lagar mat av det hon hittat. Finns fler avsnitt på Youtube. Enjoy!

YouTube-klipp

En amerikansk professor och inbiten frigan visar hur man gör… Att dumpstra barfota är dock inte att rekommendera, det kan vara väldigt farligt. Tänk på hur mycket glas och andra farliga föremål det kan finnas i och utanför en container, samt infektionsrisken om man trampar runt i botten av en container med ett öppet sår.

Containermusik